Aktuality

Samoobslužná ČS POLTÁR


ČS BENZINOL Banská Bystrica


Sledujte nás na Instagrame
#techpetrol

ČS EUROFUEL
Vo februári 2018 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS EUROFUEL Chocholná okr.Trenčín. Foto v galérii

ČS BENZINOL KRÁSNO nad KYSUCOU
V auguste 2016 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS BENZINOL v KRÁSNE nad KYSUCOU. Foto v galérii

ČS PHM FREGAS Veľký Krtíš
V októbri 2017 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS FREGAS vo Veľkom Krtíši. Foto v galérii, alebo na Instagrame

ČS PHM JONAGOLD Gbelce
V júni 2017 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS JONAGOLD Gbelce okr. Nové Zámky. Foto v galérii.

hr
TECHPETROL s.r.o.
Kukučínova 4245
05801 Poprad, Slovakia

T/F: +421 52 7793 663
Email: mail@techpetrol.sk My status
skype: petervaluch
Servisný telefón
+421 903 661 002
+421 903 221 559

Technológie ČS PHM

UPP plastové potrubie

UPP plastové potrubné systémy vyrába spoločnosť Franklin Fueling Systems.

Naša spoločnosť TECHPETROL s.r.o. disponuje kompletnou technológiou a vyškolenými pracovníkmi pre montáž potrubných systémov UPP. Plastové potrubné rozvody používame pri dodávkach technologických častí ČS už od r. 1998.

Potrubie sa používa na podzemné technologické rozvody na čerpacích staniciach, skladoch PHM ale aj na prepravu rôznych chemikálií.

Jednoplášťové potrubie UPP Extra line sa používa na odvetrávacie a rekuperačné potrubie

Dvojplášťové potrubie UPP Extra Coax sa používa na sacie a plniace potrubie. Medziplášťový priestor dvojplášťového potrubia je možné neustále monitorovať vákuovým systémom INCON SCCM.

Potrubie z nevodivého materiálu HDPE a PE je má na vnútornom povrchu rezistentnú vrstvu EVOH, ktorá má 100% odolnosť voči prepravovaným chemikáliám. Základný materiál je za pomoci špeciálne vyvinutých tvaroviek spájaný tepelným elektro zváraním. Potrubie sa vyrába v rôznych dimenziách DN50, DN 80, DN 100, DN150.

Plastové potrubie nesporné výhody oproti klasickému oceľovému potrubiu v aplikáciách chemického priemyslu a týmito hlavne sú:

  • jednoduchosť montáže
  • rýchlosť montáže (bežná ČS do 4 dní)
  • pri trasách do 30m potrubie bez spojov
  • úspora finančných prostriedkov
  • variabilnosť aplikácie
  • nízky koeficient trenia vzhľadom na vnútornú povrchovú úpravu a absenciu prudkých ohybov
  • nízke tlakové straty
  • bezúdržbovosť - absencia hrdze a nečistôt
  • záruka 30 rokov

Plastové potrubie UPP vyhovuje požiadavkám normy STN 14125:2004. Potrubný systém, u ktorého je výrobcom deklarované splnenie požiadaviek EN 14125 a zároveň ktorý svojim rozsahom použitia je v shode s touto normou, nespadá pod posúdenie zhody podľa direktivy 94/9/EC (ATEX).

Z tohto dôvodu je plastový systém potrubia UPP bezpečný, čo je dokladované certifikátom súladu s prislúchajúcou normou EN 14125, prehlásením o zhode výrobcu a jeho použitie je vhodné do priestorov s potencionálne výbušnou atmosférou  a na prepravu horľavých a nebezpečných látok, za podmienky dodržania inštalačných podmienok. Bližšie informácie ohľadom elektrostatickej bezpečnosti nevodivého plastového potrubia UPP si môžete preštudovať na adrese www.nonconductivepipe.com

Plastové potrubie UPP je od roku 1981 inštalované na viac ako 30.000 čerpacích staniciach ako aj pri priemyselných aplikáciach hlavne skladoch PHM po celom svete. Na plastové potrubie dáva výrobca záruku 30 rokov.

Na požiadanie Vám spracujeme cenovú ponuku na dodávku plastovej technológie pre Vašu čerpaciu stanicu

Informujte sa: +421 52 7793664 alebo mail@techpetrol.sk

stiahnite si katlóg UPP potrubia